Varju Potrebić Tatjana

JEDAN SAN KOJI SE OSTVARIO

Potrebić Tatjana  rođena je 21.11.1965. godine u Senti, od oca Potrebić Đorđa i majke rođene Varga Viktorije. Rano detinjstvo, predškolske i osnovnoškolske godine provela je u svom rodnom selu Oromu. Otac veterinar i majka učiteljica stvorili su okrilje u kojem su Tanja i njena starija sestra Vesna odrastale okružene ljubavlju, stičući svoja prva saznanja, formirajući sliku sveta i svojih budućih poziva. Obe sestre su nastavile majčinim stopama opredeljujući se za prosvetašku struku. Tatjana je posle osnovne škole upisala srednju pedagošku školu u Subotici. Mladalačko interesovanje i otvorenost za „vanškolske“ aktivnosti, usmerile su je na savladavanje zanata gde je kreativnost jedan od preduslova, te je paralelno sa srednjom školom završila i frizerski zanat. Prvo radno mesto nakon završetka Više pedagoške akademije na mađarskom jeziku zasniva 1986. godine i  radi kao  nastavnik hemije u svom rodnom selu, da bi već sledeće godine zasnovala radni odnos kao učiteljica u Subotici u osnovnoj školi „Jovan Mikić“ a već naredne školske godine u Osnovnoj školi „Kiš Ferenc“ u Trešnjevcu. Školsku 1993/94 godinu, kao učiteljica započinje u  osnovnoj školi „J.J.Zmaj“ u Kanjiži, gde radi do 1996. godine kada prelazi na radno mesto saradnika za obrazovanje, kulturu i sport u opštinskoj upravi, da bi nakon nekoliko godina bila postavljena za načelnika odeljenja društvenih delatnosti i opštih poslova u Skupštini opštine Kanjiža. Uz radno angažovanje upisuje i završava Pedagoški fakultet u Somboru. Na ovom radnom mestu, gde je osećajem učitelja bila u mogućnosti da pruža podršku obrazovanju, pitanjima vezanim za zaštitu dece, stimulisanje i pružanje pomoći u školovanju svim uzrasnim kategorijama, doprinela je da sfera obrazovanja bude tretirana na dostojan način u okviru lokalne samouprave. Pomagala je i bila uz mnoge pokušaje i inicijative u aktivnostima u oblasti obrazovanja, kulture, socijalne zaštite i opšte uprave. Pri svemu tome nije prestajala da sanja o nekoj budućnosti kada će učiteljsko zvanje – struka prosvetnog radnika, biti zasluženo svrstana u rang vrednosnog sistema kao polazna osnova društvenog progresa i ličnog razvoja pojedinca. U tom nastojanju, 2001. godine, jedan je od osnivača Udruženja prosvetnih radnika opštine Kanjiža, strukovne asocijacije koja je aktivna i danas, dosledno zastupajući interese svojih članova. Prvih deset godina od osnivanja bila je predsednik Udruženja, a sada je član predsedništva. Svoje učenje nastavlja, i na master studijama i 2010. godine stiče zvanje diplomirani učitelj – master na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici. Imajući hrabrosti da i dalje postavlja ciljeve, da sniva neka bolja vremena, 2010. godine prelazi u Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Kanjiži, organizaciju za čiji status se izborila na lokalnom, regionalnom i na nivou Mreže ovih ustanova na državnom nivou. Zahvaljujući švajcarskoj podršci i donaciji, ova ustanova se danas nalazi u novoizgrađenoj, savremeno opremljenoj zgradi u centru Kanjiže. U ovoj ustanovi, gde prosvetni radnici prolaze kroz proces stručnog usavršavanja, ovde u svom neposrednom okruženju, rasterećeni problema putovanja u udaljena mesta, gde se sve inovativne, kreativne i konstruktivne inicijative podržavaju, gde se prosvetni radnici osećaju kao u „svom domu“, ostvaruje se i Tanjina nekadašnja vizija: vratiti dostojanstvo struci, kontinuirano podizati stručnu osposobljenost prosvetnih radnika, obezbediti prosvetnim radnicima kvalitetne sadržaje, akreditovane obuke – ovde, ili nedaleko od mesta stanovanja.   

Od osnivanja Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Tatjana je autor i realizator nekoliko akreditovanih programa obuke. U periodu od 2000. godine do danas, bila je koordinator stručnih timova, projekata, komisija, tribina od opštinskog, regionalnog do međunarodnog nivoa, u sferi obrazovanja, socijalne zaštite i javne uprave. Stekla je obuku za trenera-mentora za rad sa pripravnicima u obrazovanju.

Kao jedan od inicijatora i organizatora međunarodne naučne konferencije „U službi talenata“ organizovane u Kanjiži, bila je urednik Zbornika prezentovanih radova na ovim konferencijama. Od 1997. godine član je saveta časopisa za prosvetne radnike i roditelje „Úј Kép”. Autor je rada „Predstavljanje Udruženja prosvetnih radnika opštine Kanjiža” objavljenog u zborniku radova Udruženja za negovanje talenata u Debrecinu (Mađarska), kao i rada sa temom „Ispitivanje postignuća fizičkog i motoričkog razvoja dece u prelaznom periodu između predškolske ustanove i osnovne škole”. Autor je i urednik publikacije Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju „Šansa za iskorak” – sveobuhvatnog istraživanja pedagoške prakse u opštini Kanjiža.

Tatjana je majke dvoje dece, od kojih je starija Lena, završila studije psihologije i radi u osnovnoj školi „Aranj Janoš“ na Trešnjevcu. Aktivna je u dečjim letnjim kampovima kao psiholog – vaspitač i instruktor plesa, a angažovana je i kao nastavnik engleskog jezika pri Obrazovno kullturnoj ustanovi „Knesa“ u Kanjiži. Mlađa ćerka Maja učenica je gimnazije „Kostolanji Deže“ u Subotici.

Osmišljavajući obrise ustanove, Tatjana je oko sebe okupila saradnike – stručnjake  koji svako u svom domenu čini napore da doprinese efikasnom funkcionisanju ove ustanove u cilju opšte dobrobiti prosvetnih radnika i čitave zajednice.

Kao direktor – rukovodilac Regionalnog centra, predano radi na unapređenju kvaliteta rada, saradnji sa obrazovno-vaspitnim i vaspitno-obrazovnim ustanovama opštine, Severno-Bačkog i Banatskog regiona, sa relevantnim činiocima javnog života, trudeći se da delatnost proširi i van sfere obrazovanja, za sve koji imaju potrebu za usavršavanjem u svojim oblastima. Jedno od aksioma koji je rukovodi u delovanju je „Ulažući u obrazovanje ulažemo u budućnost!“