Kategorija: Održani seminari

„Akciono istraživanje u funkciji samovrednovanja rada obrazovno-vaspitne ustanove“, 2018.06.15-16.

Akreditovani seminar

(kat. broj: 493, K4, P: 2, 16 bodova, odnosno 2  dana)  

15-16.  jun ( petak – subota) 2018. g.

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara u petak: 14.00 časova  

 

Realizatori seminara su: prof. dr Milenko Kundačina, profesor u penziji, Učiteljski fakuletet u Užicu; doc. dr Jelena Stamatović, nastavnik, Učiteljski fakultet u Užicu

 

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 15-16. 06. 2018. godine organizuje akreditovani seminar koji se bavi različitim aspektima samovrednovanja rada škole i predškolske ustanove i ulozi akcionog istraživanja u toj funkciji. Autori preporučuju seminar direktorima obrazovno-vaspitnih ustanova iz razloga što može poslužiti  u pripremi polaganje ispita za licencu, odnosno izvođenje istraživanja i pisanje rada.

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi. 

Ciljevi: Proširivanje znanja o akcionom istraživanju i osposobljavanje nastavnika i vaspitača za njegovu primenu u procesu samovrednovanja rada škole/ustanove i svoga rada.

Teme programa: Vrste istraživanja – mesto akcionog istraživanja, istraživačka paradigma, mesto akcionog istraživanja u praksi; Nastavnik/vaspitač – reflektivni praktičar; Akciono istraživanje: način rada, timski rad, podela uloga, diskurs, dobijanje povratne informacije u toku akcionog istraživanja; Akciono istraživanje u odeljenju/grupi/školi/predškolskoj ustanovi; Od izbora problema do unapređenja; Samovrednovanje rada škole/predškolske ustanove; Primena akcionog istraživanja u samovrednovanju rada škole/ustanove

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 8. juna 2018. godine.

Cena seminara/po učesniku: 3.500,00 dinara                                            

Jezik seminara: srpski