Kategorija: Održani seminari

„Na putu ka kvalitetnim obrazovnim ustanovama“, 28.08.2018.

Akreditovani seminar

(kat. broj: 952, K4, P: 1, 8 bodova, odnosno 1  dan)  

28. avgust (utorak) 2018. g.

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara: 9.00 časova  

 

Realizatori seminara su: Tatjana Varju Potrebić –  direktor, diplomirani master učitelj, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža , Kristina Telek – direktor, diplomirani psiholog, Centar za socijalni rad Kanjiža

 

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 28. 08. 2018. godine organizuje akreditovani seminar koji je namenjen prosvetnim radnicima, sa ciljem da se učvrsti stav kod polaznika o važnosti aktivne participacije u obezbeđivanju kvaliteta obrazovnih institucija.

Ciljna grupa: 1. Nastavnik razredne nastave 2. Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola 3. Nastavnik predmetne nastave – gimnazija 4. Nastavnik opšte obrazovnih predmeta – srednja stručna škola 5. Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola 6. Nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju 7. Nastavnik u školi za obrazovanje odraslih 8. Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 9. Nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) 10. Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta 11. Vaspitač u predškolskoj ustanovi 12. Medicinska sestra – vaspitač 13. Vaspitač u domu učenika 14. Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi 15. Stručni saradnik u školi 16. Saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Ciljevi: Razumevanje načina funkcionisanja obrazovno-vaspitnih ustanova kada je u pitanju obezbeđivanje kvaliteta istih. Upoznavanje polaznika sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima. Osposobiti polaznike da sami učestvuju u koncipiranju obrazovno-vaspitnog profila ustanove.

Teme programa:       1. Obrazovne ustanove u Srbiji i u svetu 2. Između zakona i propisa 3. Zadaci i mogućnosti ustanove-organizacija rada ustanove 4. Timovi i komisije 5. Saradnja sa učenicima i njihovim roditeljima 6. Komunikacija sa akterima lokalne zajednice 7. Stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju i kvalitet obrazovanja koji se ostvaruje unutar ustanove.

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 15. avgusta 2018. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara                                            

Jezik seminara: mađarski/srpski