Kategorija: Održani seminari

OTKAZANO: „Nastava orijentisana na dete – Berza ideja za doživljajno učenje“, 26.05.2018.

SEMINAR JE OTKAZAN

Akreditovani seminar

(kat. broj: 894, K2, P: 3, 8 bodova, odnosno 1  dan)  

26. maj (subota) 2018. g.

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara: 8.00 časova                         

 

Realizatori seminara su: Ostojin Molnar Ildiko, Osnovna škola „J.J. Zmaj“ ,Kanjiža, profesor razredne nastave, Česko Kermeci Erika, Osnovna škola „J.J. Zmaj“ Kanjiža, profesor razredne nastave

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 26. 05. 2018. godine organizuje akreditovani seminar koji je namenjen prosvetnim radnicima, sa ciljem osposobljavanja učitelja-nastavnika za primenu različitih metoda, didaktičkih igara i nastavnih sredstava u nižim razredima osnovne škole

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Ciljevi: Razvijanje prijemčivosti učitelja za kreativost, fleksibilnu organizaciju časa i za korelaciju između nastavnih predmeta.Produbljivanje znanja učitelja o praktičnoj primeni inovativnih metoda. Ideje za realizaciju aktivnog i doživljajnog učenja. Upoznavanje i izrada savremenih nastavnih sredstava i didaktičkih igara.

Teme programa: Doživljajna nastava – aktivno učenje; Savremene nastavne metode; Didaktičke igre i nastavna sredstva u nastavi u nižim razredima osnovne škole; Radioničarski rad i berza ideja.

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 18. maja 2018. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara                                            

Jezik seminara: mađarski