Kategorija: Održani seminari

Ponuda programa 2018/19/20/21

Kako bi vaspitno-obrazovne ustanove blagovremeno planirale obuke u narednom periodu, objavljujemo listu akreditovanih seminara podržanih od strane Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Kanjiži. Kao što se vidi, pored osnovnih podataka o seminaru kao što su kataloški broj, tema, autori, kompetencije, uz temu je naveden i jezik na kojem se seminar izvodi, uzimajući u obzir potrebe našeg regiona gde se nastava odvija na srpskom i na mađarskom jeziku, kao i broj bodova koje seminar nosi.

Srdačno očekujemo  vaša intersovanja i prijave!

Lista akreditovanih seminara