Kategorija: Održani seminari

„Primena standardnih i inovativnih rekvizita u fizičkom vežbanju uz mere bezbednosti i prvu pomoć“, 02.06.2018.

Akreditovani seminar

(kat. broj: 824, K1, P: 1, 8 bodova, odnosno 1  dan)  

02. jun ( subota) 2018. g.

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara: 9.00 časova  

 

Realizatori seminara su: prof. dr Milan Cvetković, vanredni profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, Katedra za teoriju i metodiku fizičkog vaspitanja, nastavnik na predmetima Zimske i Letnje aktivnosti u prirodi; Dragan Grujičić, master diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta, trener u Sportskoj školici „Luka“ Novi Sad, trener u školici sporta u Vrtiću „Zemlja čuda“ Novi Sad, predavač Prve pomoći.

 

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 02. 06. 2018. godine organizuje akreditovani seminar sa ciljem osposobljavanja nastavnika i vaspitača za upotrebu standardnih i inovativnih rekvizita u fizičkom vežbanju uz primenu mera bezbednosti i postupaka prve pomoći. Učesnici seminara treba da ponesu sportsku opremu zbog izvođenja vežbi.

Ciljna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, vaspitač u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi

Ciljevi: Pružanje podrške i osnaživanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za upotrebu rekvizita kojima se podstiče razvijanje bazične motorike; Upoznavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika sa merama bezbednosti tokom organizovanog fizičkog vežbanja; Osposobljavanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za pružanje prve pomoći kod određenih stanja, povreda i obolenja

Teme programa: Savremene preporuke za razvijanje bazičkih motoričkih sposobnosti u nastavi fizičkog vaspitanja; Savremena struktura časa fizičkog vaspitanja; Primena standardnih i inovativnih rekvizita u nastavi fizičkog vaspitanja; Mere bezbednosti na času fizizičkog vaspitanja; Postupci prve pomoći na času fizičkog vaspitanja

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 18. maja 2018. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara                                            

Jezik seminara: srpski