Dokumenti

Osnivački akt ustanove

Odluka o osnivanju – prečišćen tekst

Statut ustanove

Statut Centra

Statut Centra – prečišćen tekst

Odluka o izmenama i dopunama statuta

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova RC Kanjiža 2017.

Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta

Interni konkurs objavljen dana 03.01.2018. godine.

Rešenje o popunjavanju radnog mesta internim konkursom

Bilten

Bilten br. 15 (januar-juni 2017.)

Bilten br. 14 (juli-decembar 2016.)

Bilten br. 13 (januar-jun 2016.)

Bilten br. 12 (oktobar-decembar 2015.)

Bilten br. 11 (april-septembar 2015.)

Bilten br. 10 (januar-mart 2015.)

Bilten br. 9 (septembar-decembar 2014.)

Bilten br. 8 (maj-avgust 2014.)

Bilten br. 7 (januar-april 2014.)

Bilten br. 6 (septembar-decembar 2013.)

Bilten br. 5 (april-avgust 2013.)

Bilten br. 4 (januar-mart 2013.)

Bilten br. 3 (april-decembar 2012.)

Bilten br. 2  (januar-mart 2012.)

Bilten br. 1 (januar-decembar 2011.)

 

Izdavačka delatnost

Šansa za iskorak – sveobuhvatno istraživanje pedagoške prakse

Zbornik radova – Konferencija „U službi talenata“ 2011.

 

Nedeljne aktivnosti

23-29. maj 2016.

25. april – 01. maj 2016.

18-24. april 2016.

11-17. april 2016.

04-10. april 2016.

28. mart – 03. april 2016.

21-27. mart 2016.

14-20. mart 2016.

07-13. mart 2016.

29. februar – 06. mart 2016.

22-28. februar 2016.

15-21. februar 2016.

08-14. februar 2016.

01-07. februar 2016.

 

Arhiva

 

Formulari za praćenje realizacije seminara


Upitnik za procenu seminara
Izveštaj o održanom seminaru sa spiskom učesnika
Pismo za praćenje realizacije seminara
Excel dokument
Uputstvo za korišćenje Excel dokumenta