Kontakt

Podaci o ustanovi

Naziv:                   Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

Adresa:                24420  Kanjiža, Glavni trg br. 9

Telefon/fax           024/874-733

E-mail                   rckanjiza@kanjiza.rs

Web adresa         www.rckanjiza.edu.rs

Skype                   rckanjiza

 

Podaci o zaposlenima

Direktor              Tatjana Varju Potrebić

Mobilni               064/80-62-059

E-mail                 tatjana@kanjiza.rs

 

Saradnik za informatiku i tehniku:   Čaba Sečei 

Mobilni               064/806-2176

E-mail:                rckanjiza@kanjiza.rs

 

Spoljni saradnici

Kristina Telek – stručni saradnik, diplomirani psiholog

Igor Baganj – stručni saradnik, master informatičar

Marija Zrnić – stručni saradnik, diplomirani pravnik

Vesna Priboj Potrebić – prevodilac, profesor književnosti

Lena Varju – stručni saradnik, diplomirani psiholog

 

 

 

Mapa