Kategorija: 2013.

Slike: ”Vrtić i škola po meri deteta” – inkluzivni model rada u vrtiću i osnovnoj školi, 9-10. 01.2013.

Slike:

 

 

O seminaru