Kategorija: Megtartott aktivítások

Szakmai értekezlet – konferencia: A tehetség szolgálatában – a gyermek és pedagógus közti viszony a tehetség felismerése és a tehetséggondozás érdekében, 2015.12.12.

A tehetséggondozásnak szentelt konferencia előadói olyan oktatási intézmények és szakmai egyesületek képviselői voltak, amelyek alaptevékenységükből eredően szakszerűen foglalkoznak a tehetséggondozással, a résztvevők pedig az észak-bácskai általános iskolák igazgatói és pedagógusai voltak.

A rendezvényt Varjú Potrebić Tatjana, a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ igazgatója nyitotta meg. Bevezetőjében ismertette a szakmai konferencia céljait, és bemutatta az általa képviselt intézmény tevékenységét, különös tekintettel a tehetség felismerése és támogatása érdekében kifejtett tevékenységére. A Regionális Központ alaptevékenysége a pedagógusok szakmai továbbképzésére irányul, ezért a tehetséggondozás is egyre nagyobb teret kap a pedagógusok számára szervezett képzési programok összeállításában. A Regionális Központ a tehetséggondozásnak szentelt nemzetközi konferenciák és szakmai értekezletek megszervezésével járul hozzá az oktató-nevelő folyamat e kivételesen fontos területéhez, hiszen csak a megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező pedagógusok tudnak hatékonyan hozzájárulni a kivételes képességű gyermekek felismerésével és fejlesztésével kapcsolatos tevékenységekhez.

A konferenciát dr. Lepeš Josip, a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dékánja üdvözölte, a térségünk tehetséges gyermekeivel foglalkozó konferenciák egyik kezdeményezője és megalapítója, számos vonatkozó szakmai tanulmány és értekezés szerzője.

Előadást Dr. Mező Ferenc, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének tanára tartott, akivel a Regionális Központ már több éve folymatosan együttműködik. Az interperszonális viszonyok a tehetség felismerésében és a tehetséggondozásban című értekezésében a legújabb kutatásokon alapuló elméleti ismeretek mellett, a tehetséges gyermekekkel folytatott gazdag és széleskörű személyes gyakorlati tapasztalatait is megosztotta a hallgatósággal. Külön kitért a tehetséggondozás szociális szempontjaira: Hogyan hatnak a családban, az iskolában, a korcsoportban és a tágabb szociális közegben uralkodó viszonyok az átlagon felüli képességekkel rendelkező gyermekekre, és milyen az ezzel kapcsolatos helyzet Magyarországon és a világban.

Mgr. Halasi Szabolcs, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának tanársegéde a tehetséges gyermek felismerésére irányuló és a tehetséggondozáshoz szükséges elengedhetetlen pedagógiai feladatokról beszélt, különös figyelemmel a sport terén kimagasló képességű gyermekekkel folytatott munkában.

De Negri Ibolya, a Vajdasági Tehetséggondozó Tanács elnöke ismertette a Tanács munkáját és bemutatta a vajdasági tehetséggondozó szervezetek hálózatának tevékenységét.

Csikós Pajor Gizella, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium matematika tanára három különböző korosztállyal folytatott munkájának tapasztalatait mondta el. A Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban és az általános iskolában dolgozva foglalkozott a matematikaoktatás módszereivel, tanítványai minél eredményesebb előmenetelét szem előtt tartva. Tanítványait a versenyekre, szemlékre és különböző projektmunkákba történő felkészítése alkalmával a tehetséges tanulókkal kifejtett munkában is gazdag tapasztalatra tett szert, amit nagyon érdekesen és gyakorlatiasan szemléltetett a konferencia hallgatóságának.

Sárosi Gabriella történelemtanár, a zentai Stevan Sremac Általános Iskola igazgatója és számos pedagógus továbbképző program szerzője és megvalósítója az általa igazgatott vajdasági Tehetségpont iskola sokrétű tehetséggondozó munkáját mutatta be, részletezve a számos lehetőséget és a nehézségeket, és a már meglévő tapasztalatok mellett szólt az iskola tehetséggondozásra irányuló további terveiről is.

Csányi Pál, a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola, amely szintén Tehetségpont, műszaki tanára a tehetség jellemzőiről és természetéről beszélt.

A konferenciát a szabadkai Pannon TV, a magyarkanizsai Info TV, az Új Kanizsai Újság és a Vajdság ma internetes portál kísérték végig.

Képek
Pannon RTV cikk