Čonti Melinda

Tradicija čarobnog sveta simbola kao izazov i opredeljenje u radu

Conti MelindaČonti Melinda se od 2008. godine bavi izradom i izvođenjem programa za stručno usavršavanje prosvetnih radnika. Master učitelj po formalnom obrazovanju a ljubavlju opredeljena za etnografiju, osmislila je sadržaje koje je želela da prenese drugima, svojim kolegama.

Već više od dvadeset godina bavi se proučavanjem značenja etnografskih simbola primenjenih na folklorno dekorisanje, tačnije na farbanje uskršnjih jaja. Za svoj rad na tom polju, 2000. godine stekla je državno odlikovanje Mađarske – Mladi majstor narodne umetnosti, a 2002. godine legitimaciju narodnog umetnika.

„Pošto simboli okružuju naš život, samo što ih više ne umemo pročitati, objasniti, smatrala sam da bi bilo dobro ponovo ih naučiti i znanje o tome prenositi. Naravno, ovde sam u prvi plan postavila pedagoge, početi njima prenositi ova znanja jer su oni odgovorni za to šta će buduća pokoljenja naučiti.“ – Vizija je dakle rođena, a Melinda je za to vreme već uveliko bila aktivna u podučavanju o simbolima u okviru etnografskih kampova i kulturnih krugova koji se bave negovanjem tradicije, i kako autorka kaže: “Broj ljudi koji razumeju i vole simbole počeo je da se uvećava“. Zapravo tada je uobličila svoju želju i nameru da saznanja i ljubav o lepoti i značaju sveta simbola prenese prosvetnim radnicima koji će dostojno pronositi dalje i ponovo otkriti davno zaboravljene vrednosti i lepotu.


Kada se pojavila mogućnost akreditacije programa za stručno usavršavanje prosvetnih radnika, Melinda nije imala dilemu, svoju ljubav, svoje opredeljenje, pretočila je u dobro razrađenu programsku celinu „Tumačenje starih simbola – farbanje na tradicionalan način“.

Munka kozben            Tojas_resize

U toku rada sa prosvetnim radnicima, na mnogobrojnim obukama koje je održala, dobila je ideju za izradu još jednog programa vezanog za značenje i tumačenje sveta simbola i to konkretno kroz simboliku narodnih priča i pripovedaka. Tako nastaje njen sledeći program „Savremena obrada bajki u domaćoj lektiri u nižim razredima osnovne škole“ (kataloški broj:826), a kasnije i program koji se odnosi na istoriju prilagođen uzrastu dece trećeg i četvrtog razreda „Savremena obrada i nove ideje u učenju gradiva mađarske istorije“ (kataloški broj: 840). Sva tri programa su u službi očuvanja tradicije i nacionalnog identiteta.

Na pitanje, kakve je promene uočila na sebi, u svom ličnom i profesionalnom razvoju kao i u komunikacijskim sposobnostima otkada se bavi stručnim osposobljavanjem prosvetnih radnika, Melinda je ukratko sažela: „Prihvatam i ugrađujem u svoj rad primedbe, ne smeta mi što ima i drugačijih mišljenja i pogleda, radujem se kada mogu pružiti nešto novo. Naučila sam da budem nesebična. Iskusila sam da svoj lični kvalitet uvećavam time što ću svoje znanje bezrezervno prenositi svojim kolegama i dopustiti im da, oslonivši se na moja ramena, vide dalje.“

„Stati pred kolege je odgovoran čin“ – istakla je naša sagovornica, a ono što želi postići ovim vidom rada je želja da se stečeno znanje ne zagubi, da se lepota narodnog stvaralaštva neguje, a zbirkom  materijala – plodom dugogodišnjeg sakupljačkog i istraživačkog rada koji nesebično daje svojim polaznicima, olakša rad učitelja i nastavnika.

Osim oficielne evaluacije, najznačajniji pokazatelji uspešno obavljenog posla po Čonti Melindi je atmosfera, raspoloženje u toku obuke, razgovori za vreme pauza i kontakti nakon obuke.

Autorka smatra da ovaj  vid rada doprinosi ličnom i profesionalnom rastu i razvoju. Podučavanje je uvek uzajaman proces i sve primedbe, opaske, predloge prihvata, razmatra i ukoliko su oni konstruktivni ugrađuje ih u svoja naredna predavanja.

Na pitanje kako vidi ulogu Regionalnog centra u obrazovnom sistemu i u promociji autora programa, Čonti Melinda je istakla da je ustanova Regionalnog centra veoma važna u institucionalizaciji stručnog usavršavanja samim  tim što je njegov formalno-pravni aspekt definisan i na taj način autori rasterećeni mnogobrojnih obaveza i procedura u tom procesu. Regionalni centar vodi računa o svim aktuelnim promenama i o novinama o kojima ažurno obaveštava zainteresovane. „ Od Regionalnog centra dobila sam podršku, kao autor programa „pripadam“ strukovnoj asocijaciji koja nas vodi i ,stoji iza nas’. Zahvaljujući ovoj nedavno osnovanoj ustanovi nisam usamljeni borac, na svoja pitanja mogu da očekujem odgovore. Ova ustanova nam pomaže u objavljivanju naših radova, istražuje različite pojave u obrazovanju, obezbeđuje edukacije i kontakte sa kompetentnim stručnjacima čija nam je pomoć od neprocenjivog značaja. Sve to kao pojedinci teško da bismo mogli sebi priuštiti“ – rekla je naša sagovornica.