Gulači Beata i Bisak Lila

Igrom do odrastanja

Već četiri godine, nedeljno jednom, RC ispuni pozitivna energija razdragane dece, njihove igre, druženje i stvaranje. U dinamičnoj i kreativnoj atmosferi, kroz igru, stiču znanja o Svetu, o prirodi, svakodnevici, životu, o tradiciji.

                      5                    8

1Pre nešto više od četiri godine, Bisak Lila i Gulači Beata, tada još studentkinje Učiteljskog fakulteta u Subotici, obratile su se Tatjani Varju Potrebić u tek osnovanom Regionalnom centru, sa željom da rade sa decom nešto „nesvakidašnje, interesantno i kreativno“. Zahvaljujući uspešnoj aplikaciji Regionalnog centra na objavljenim konkursima Ministarstva nacionalnih resursa Republike Mađarske, posredstvom instituta „Balassy“, snovi budućih učiteljica  su ostvareni. Njihove ideje i želja za stvaranjem naišle su na razumevanje, sekcija je dobila naziv „Bagoly Kuckó” [u prevodu ”Kutak”], i nesmanjenim poletom, već petu godinu rade, osmišljavaju i vode programe za decu. Biti član „Kutka” postala je stvar „prestiža” među osnovnoškolskom decom Kanjiže. U međuvremenu su završile fakultet, stekle zvanje master-učitelja i trude se da reše pitanje zaposlenja prihvatajući sve moguće prilike i izazove koji im se ukažu u obrazovnoj sferi. Tako Lila trenutno predaje biologiju i izborni predmet „čuvari prirode”, a Beata građansko vaspitanje, domaćinstvo, od nedavno radi kao bibliotekar, a radila je već i kao nastavnik biologije, vaspitač u dnevnom boravku i predavala je  istoriju u specijalnim odeljenjima.
4Njihova svestranost i interesovanje za dinamične i kreativne sadržaje datira još iz njihovog detinjstva i srednjoškolskog perioda, kada su obe bile aktivne članice različitih civilnih organizacija, Udruženja izviđača, sportskih društava i drugih udruženja i sekcija. Za vreme studija učestvovale su na obukama koje su ih podstakle da osmisle nešto „neuobičajeno, nesvakidašnje, ali za decu interesantno i motivišuće”.

„Trebalo nam je mesto gde ćemo raditi sa decom, što nam je obezbeđeno u RC-u. Zahvaljujući razumevanju direktorice Tatjane, pored lepog mesta gde smo se sastajale sa decom i svim snagama trudile da im obezbedimo sadržajne, kreativne i zabavne trenutke, dobile smo i značajnu podršku za rad sa decom.   6Pokrenula nas je želja da osmislimo sadržaje i aktivnosti koje na neki način nedostaju u svakodnevnom vaspitno-obrazovnom radu, da pobudimo interesovanje dece, da ono što radimo bude zabavnog karaktera ali pri tome i da se obogaćuje znanje dece. Sve to u atmosferi drugarstva, uzajamne saradnje, tolerancije i prihvatanja različitosti. Naša je želja, da ovim radionicama istrgnemo decu iz monotone svakodnevice između četiri zida, koju uglavnom karakteriše njihova „zavisnost” od virtuelnog sveta, posredstvom dva do tri ekrana (mobilni telefon, tablet, računar), da im ukažemo na lepotu druženja, uzajamnog uvažavanja i zajedničkog igranja, pri svemu tome stičući  i obogaćujući saznanja”.

7Budeći interesovanje i kreativnost najmlađih, Beata i Lila osmišljavaju sadržaje i sa velikim entuzijazmom animiraju decu, obeležavajući aktuelne praznike, upoznavajući decu sa tradicionalnim narodnim običajima i drugim značajnim događajima, učeći ih raznim manuelnim veštinama, razvijajući njihove psiho-motorne veštine,  vode ih putem njihovog sveopšteg razvoja.

Radeći zajedno, devojke su postale jedan veoma efikasan tandem što obilato kortiste i u svom svakodnevnom radu u školi.- „Volimo da radimo zajedno, da sarađujemo, jedna od druge mnogo učimo”. – rekle su devojke.  Sve češće ih pozivaju u dečje kampove, udruženja i druge organizacione forme koje okupljaju decu, da učestvuju kao vaspitači, animatori i kreativni  voditelji. One se odazivaju, rade „punom parom” i obogaćuju svoje iskustvo.

   2a  9a

Rad u „Kutku” organizovan je u dve grupe, deca iz prvog i drugog razreda čine jednu, a deca trećeg i četvrtrog razreda čine drugu grupu. Sadržaji su prilagođeni uzrasnim karakteristikama dece. Dve mlade učiteljice, već četiri godine, iz nedelje u nedelju, u praksi primenjuju princip diferenciranog rada i individualizacije u radu sa decom. Njihovi prvi polaznici sada su deca uzrasta od šetog razreda osnovne, do  drugog razreda srednje škole i aktivno se uključuju u rad „Kutka” ali sada već kao voditelji radionica i animatori.

9Upitane o vaspitnim „dobitima” rada kojim se bave, kao najznačajnije istakle su drugarstvo, formiranje kolektiva, prihvatanje različitosti, toleranciju, pružanje pomoći i podrške među decom. – „Mi ne držimo predavanja ili radionice o ovim pojmovima, mi ih koristimo, izgrađujemo ih na našim susretima.”  Mnoga prijateljstva među decom nastala su u okviru „Kutka”, ali su neminovne i nesuglasice, suprotstavljena mišljenja pa i svađe. – „U takvim slučajevima saslušamo obe srtrane, pokušavamo da ukažemo na najbolja moguća rešenja i učimo ih „čarobnim” rečima kao što su „hvala”, „molim te” „izvoli” i „izvini”. Stavlajući se u ulogu medijatora, učiteljice obavljaju svoju misiju – vaspitavaju decu, uče ih pravim ljudskim vrednostima.

3

Devojke, želimo da vas još dugo, dugo služi entuzijazam i polet!