Akkreditált képzés

 (kat. broj: 1126, K3, P: 4, 8 bodova, odnosno 1  dan)  

13. oktobar (subota) 2018. g. Magyarkanizsa, Fő tér 9.

A képzés kezdete: 09:00 óra  

 

Szerzők és előadók: Aniko Feher, defektolog – oligofrenolog, Monika Mačai, vaspitač, izvođač dramskih igara, Monika Česko, vaspitač za decu sa posebnim potrebama

Tisztelt igazgató, tisztelt kollégák!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 29. 09. 2018. godine organizuje akreditovani seminar koji je namenjen prosvetnim radnicima, sa ciljem senzibilisanja prosvetnih radnika za prihvatanje osoba sa posebnim potrebama i osoba sa invaliditetom, upućivanje istih u načine sveobuhvatne i neophodne brige o njima u obrazovnim ustanovama i van njih.

Célcsoport: Nastavnik razredne nastave, Nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, Nastavnik predmetne nastave – gimnazija,Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola,Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, Nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju,Nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), Nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, Vaspitač u predškolskoj ustanovi, Medicinska sestra – vaspitač, Vaspitač u domu učenika, Stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, Stručni saradnik u školi, Saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)

Célok: Upoznavanje učesnika sa tipovima (kvalitativne i kvantitativne osobine) dece sa posebnim potrebama. Osvežiti i kategorisati stručno znanje prosvetnih radnika prema invaliditetu.

Preko sopstvenih iskustava, senzibilisati učesnike radi prihvatanja ove populacije. Osposobiti prosvetne radnike za organizovanje časova razrednog starešinstva, na kojima se sa odeljenjem aktivno radi na prihvatanju i načinu komunikacije sa decom sa posebnim potrebama i sa OSI.

Témák: Topi pingvin (kad je dete drugačije od ostalih). Poremećaji u učenju i tipovi hendikepa (telesna invalidna lica, lica sa vizuelnim oštećenjima, lica sa oštećenjem  sluha, govorno-jezički poremećaji, autizam, mentalno zaostala osoba). Komunikacija sa licem sa posebnim potrebama. Inkluzija u praksi.

Jelentkezni a mellékelt adatlapon a rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 8. oktobra 2018. godine.

A képzés ára: 2.000,00 dinár/résztvevő                                       

A képzés nyelve: magyar

Kategória: Képzések

Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU

Copyright© 2018 RCKanjiza.edu.rs | Redesigned by Igor
hu_HUMagyar