A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ állami közszolgálati intézmény, amelyet Magyarkanizsa község Képviselő-testülete alapított meg 2010. június 14-ei határozatával (Magyarkanizsa község Hivatalos lapjának 5/2010 sz.), a Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériumának stratégiai dokumentumával összhangban.

Megalapítását a Tisza-menti és az Észak-bácskai térség oktató-nevelő intézményeiben dolgozó pedagógusok szakmai továbbképzése iránti igény és egyben követelmény indokolta. A Központ működése jelentős mértékben tehermentesíti az oktató-nevelő intézményeket a pedagógus-továbbképzés megszervezésével és finanszírozásával járó feladatok és kötelezettségek alól.

A szakmai továbbképzési stratégia alkalmazását és megvalósítását a Szerb Köztársaság oktatási rendszerét képező intézményekkel és intézetekkel együttműködve végzi.

A Szerbiai Regionális Központok és Szakmai Továbbképző Központok Hálózatának szerves részeként, amely az oktató-nevelő tevékenység reformjának és fejlesztésének pontosan megfogalmazott szabványok és szabályozott ügyvitel szerint működő kompetens tényezője.

Fejlesztési, tanácsadói és kutató szakkmai tevékenységével a magyarkanizsai Regionális Központ jelentős szerepet tölt be az iskoláskor előtti, általános iskolai és középiskolai oktató-nevelő rendszerben dolgozó pedagógusok szakmai támogatásában, mert a tanügyi dolgozók képességeinek és kompetenciáinak fejlesztését célzó programok és kezdeményezések megtervezésével, kidolgozásával és lebonyolításával az oktató-nevelő folyamat fejlesztésének elkötelezett intézménye.

Regionális jellegű , mert a pedagógusok empirikus kutatásokkal megállapított konkrét igényei és szükségletei alapján kidolgozott programjával és szolgáltatásaival a Tisza-mente és Észak Bácska egész területét felöleli, működését ennek értelmében, az alábbiak szerint megfogalmazva:

A Központ egyik sajátossága a tevékenységével felölelt térség nyelvi sajátosságából ered, mert a képzéseket és szolgáltatásainak egyéb formáit is a kétnyelvűség elvét tiszteletben tartva szervezi meg.

Küldetés

A pedagógusok magas színvonalú és kreatív fejlesztése, az élethosszig tartó önképzés és önművelés népszerűsítése, az oktató-nevelő intézményrendszer folyamatos önértékelésének, értékelésének és fejlődésének népszerűsítése a térségben folytatott oktató-nevelő tevékenység minőségének fejlődése és a szakmai továbbképzési rendszer decentralizációja érdekében.

A Központ tevékenysége

– Praćenje konkretnih potreba i aktuelnih zahteva u vaspitno-obrazovnoj sferi.

– Podržavanje inicijativa i svih vidova stručnog usavršavanja značajnih za zajednicu i čitav region, bilo da se radi o proizvodnoj, uslužnoj sferi ili drugim oblastima javnog rada, upravljanja i društvenog života.

A Központ működéséhez nyújtott svájci kormányzati támogatás

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC),  koja je osnovana 1991 . godine u Beogradu, učestvovala je sa svojim sredstvima u realizaciji rada i poslovanja RC Kanjiža od 2011. do 2013. godine. Ova agencija, zajedno sa Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove pri Ministarstvu za ekonomske poslove (SECO) u okviru Švajcarske ambasade u Srbiji, ostvarujući ključnu ulogu u ostvarivanju saradnje između Švajcarske i Srbije, odigrala je odlučujuću ulogu i dala svoj veliki doprinos da Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Kanjiži ima svoje današnje obličje. Podržavajući RC od samog početka njegovog osnivanja putem stručne i logističke podrške, dajući mu osnovne smernice delovanja, značajan doprinos je odigrala obezbeđjući materijalnu pomoć u izgradnji novog, namenskog objekta naše uatnove.

Zgrada  RC u Kanjiži, nalazi se na Glavnom trgu broj 9. Ukupna površina objekta iznosi  426 m2. Objekat je jednospratna zgrada, u kojoj se na prizemlju (228 m2) nalazi  jedna veća učionica, jedna manja sala za sastanke, hol i kantina, kao i resursni centar sa stručnom bibliotekom. Na spratu (198 m2) se  nalazi jedna veća učionica, sala sa računarima i 3 kancelarije. Prostorije su opremljene savremenim nameštajem i uređajima.

Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU

Copyright© 2018 RCKanjiza.edu.rs | Redesigned by Igor
hu_HUMagyar