A magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ állami közszolgálati intézmény, amelyet a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület alapított meg 2010. június 14-ei rendeletével (Magyarkanizsa község Hivatalos Lapja, 5/2010 sz.), a Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériumának stratégiai dokumentumával összhangban.

Megalapítását a Tisza menti és az Észak-bácskai térség oktató-nevelő intézményeiben dolgozó pedagógusok szakmai fejlesztése iránti igény és egyben követelmény indokolta. A Központ működése jelentős mértékben tehermentesíti az oktató-nevelő intézményeket a pedagógus-továbbképzés megszervezésével és finanszírozásával járó feladatok és kötelezettségek alól.

A szakmai fejlesztési stratégia alkalmazását és megvalósítását a Szerb Köztársaság oktatási rendszerét képező intézményekkel és intézetekkel együttműködve végzi.

A magyarkanizsai Központ, a Szerbiai Regionális Központok és Szakmai Továbbképző Központok Hálózatának szerves részeként, amely az oktató-nevelő tevékenység reformjának és fejlesztésének pontosan megfogalmazott követelményei és előírásai szerint működő releváns tényező.

Szakmai fejlesztési, tanácsadó és kutató tevékenységével a magyarkanizsai Regionális Központ jelentős szerepet tölt be az iskoláskor előtti, általános iskolai és középiskolai oktató-nevelő rendszerben dolgozók szakmai támogatásában, mert a pedagógusok készségeinek és kompetenciáinak fejlesztését célzó programok és kezdeményezések megtervezésével, kidolgozásával és lebonyolításával az oktató-nevelő folyamat előmozdításának elkötelezett intézménye.

Regionális jellegű, mert a pedagógusok empirikus kutatásokkal megállapított konkrét igényei és szükségletei alapján kidolgozott programjával és szolgáltatásaival a Tisza mente és Észak-Bácska egész területét felöleli, működését ennek értelmében, az alábbiak szerint megfogalmazva:

A Központ egyik sajátossága a tevékenységével felölelt térség nyelvi sajátosságából ered, mert a képzéseket és szolgáltatásainak egyéb formáit is a kétnyelvűség elvét tiszteletben tartva szervezi meg.

Küldetés

A pedagógusok magas színvonalú és kreatív fejlesztése, az élethosszig tartó önképzés és önművelés népszerűsítése, az oktató-nevelő intézményrendszer folyamatos önértékelésének, értékelésének és fejlődésének népszerűsítése a térségben folytatott oktató-nevelő tevékenység minőségének fejlődése és a szakmai továbbképzési rendszer decentralizációja érdekében.

A Központ tevékenységei

– Az oktatási szféra konkrét igényeinek és aktuális követelményeinek nyomon követése.

– A közösség és az egész régió számára fontos kezdeményezések, szakmai továbbképzések támogatása, mind a termelési, szolgáltatási szférára, mind a köztevékenység, a közigazgatás és a társadalmi élet egyéb területein.

A Központ működéséhez nyújtott svájci kormányzati támogatás

Az 1991-ben, Belgrádban alapított Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség (SDC) 2011 és 2013 között támogatta a Regionális Központ működését és tevékenységét. Ez az ügynökség, a Svájc Belgrádi Nagykövetségéhez tartozó Gazdasági Minisztérium (SECO) Gazdasági Államtitkárságával együtt, amelynek kulcsszerepe volt a két ország közötti együttműködés kialakításában, meghatározó módon járult hozzá intézményünk jelenlegi munkakörülményeinek kialakításához is. A megalapítástól kezdve szakmai és logisztikai támogatást nyújtott a működéshez szükséges alapvető cselekvési irányvonalak megfogalmazásával és egy modern és a rendeltetésnek megfelelő épület megépítéséhez szükséges jelentős mértékű forrás biztosításával.

A Regionális Központ székháza a Fő tér 9. szám alatt van. A kétszintes épület hasznos területe 426 m². A földszinten (228 m²) egy nagyobb tanterem, egy kisebb ülésterem, előcsarnok és teakonyha, valamint szakkönyvtár és eszköztár van, az emeleten (198 m²) egy nagyobb tanterem, egy számítógépes terem és három irodahelyiség. Minden helyiség modern bútorral és berendezéssel felszerelt.

hu_HUMagyar