Регионални центар за професионални развој запослених у образовању је институција државне службе основана 14. јуна 2010. године Одлуком скупштине општине Кањижа (Сл. лист општине Кањижа 5/2010), у складу са документом Стратегије Министарства просвете Републике Србије.

Оснивање Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању појавило се као потреба у циљу омогућавања стручног усавршавања у ближем окружењу школа у Потиском региону и на Северу Бачке. Постојање оваквог Центра у Кањижи у великој мери растерећује образовне институције од обавеза везаних за организацију и финансирање стручног усавршавања просветног кадра.

Регионални центар примењује и спроводи стратегију стручног усавршавања у региону у сарадњи са другим битним чиниоцима система образовања Републике Србије.

РЦ Кањижа чини саставни део Мреже Регионалних центара и Центара за стручно усавршавање у Србији, као релевантног носиоца реформе и унапређења васпитно-образовног рада, са јасно дефинисаним стандардима  и правилима пословања.

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању општине Кањижа, обављајући развојне, саветодавне, истраживачке и стручне послове, има значајну улогу у подржавању просветних радника у предшколском, основном и средњем васпино-образовном систему. Осмишљавајући, подржавајући и реализујући програме и иницијативе чији је циљ унапређивање способности и компетенција просветних радника, доприноси развоју и унапређењу васпитно-образовног рада.

Регионални карактер установе почива на чињеници да је активностима које се реализују у складу са конкретним, емпиријски испитаним и утврђеним потребама наставног кадра, обухватио просветне раднике Потиског региона као и са подручја читаве Бачке. Регионални центар за професионални развој запослених у образовању стога настоји:

Једна од специфичности РЦ Кањижа, која произилази из карактера говорног подручја које исти покрива, је поштовање принципа двојезичности у реализацији едукација и у целокупном раду.

Мисија

Развијање високопрофесионалног, креативног наставничког кадра, промовисање културе перманентног усавршавања, самоевалуације, евалуације и континуираног развоја система школства, у циљу унапређења квалитета рада образовно-васпитних институција у региону и децентрализације система професионалног усавршавања.

Делатности РЦ

– Праћење конкретних потреба и актуелних захтева у васпитно-образовној сфери.

– Подржавање иницијатива и свих видова стручног усавршавања значајних за заједницу и читав регион, било да се ради о производној, услужној сфери или другим областима јавног рада, управљања и друштвеног живота.

Подршка Швајцарске Владе у функционисању РЦ-а

Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC),  која је основана 1991 . године у Београду, учествовала је са својим средствима у реализацији рада и пословања РЦ Кањижа од 2011. до 2013. године. Ова агенција, заједно са Државним секретаријатом за економске послове при Министарству за економске послове (SECO) у оквиру Швајцарске амбасаде у Србији, остварујући кључну улогу у остваривању сарадње између Швајцарске и Србије, одиграла је одлучујућу улогу и дала свој велики допринос да Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Кањижи има своје данашње обличје. Подржавајући РЦ од самог почетка његовог оснивања путем стручне и логистичке подршке, дајући му основне смернице деловања, значајан допринос је одиграла обезбеђујући материјалну помоћ у изградњи новог, наменског објекта наше устнове.

Зграда  РЦ у Кањижи, налази се на Главном тргу број 9. Укупна површина објекта износи  426 m². Објекат је једноспратна зграда, у којој се на приземљу (228 m²) налази  једна већа учионица, једна мања сала за састанке, хол и кантина, као и ресурсни центар са стручном библиотеком. На спрату (198 m²) се  налази једна већа учионица, сала са рачунарима и 3 канцеларије. Просторије су опремљене савременим намештајем и уређајима.

sr_RSСрпски језик