Подаци о установи

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању

Адреса:

Телефон/факс:

E-mail:

Веб адреса:

Skype:

24420  Кањижа, Главни трг бр. 9

024/4-874-733

rckanjiza@kanjiza.rs

www.rckanjiza.edu.rs

rckanjiza

Подаци о запосленима

В.д. директорa

    Мобилни:

     E-mail:

Сарадник за информатику и технику

     Мобилни:

     E-mail:

Анико Јерас

0638070943

jerasaniko@kanjiza.rs

Чаба Сечеи

0628263257

szecseicsaba@gmail.com

Спољни сарадници

Игор Багањ

Марија Вуловић 

Весна Прибој Потребић 

Лена Поша Варју 

Анита Тот Вашархељи

стручни сарадник, мастер информатичар

стручни сарадник, дипломирани правник

преводилац, професор књижевности

стручни сарадник, мастер психолог

стручни сарадник, дипломирани психолог

Мапа

sr_RSСрпски језик