Подаци о установи

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању

Адреса:

Телефон/факс:

E-mail:

Веб адреса:

Skype:

24420  Кањижа, Главни трг бр. 9

024/874-733

rckanjiza@kanjiza.rs

www.rckanjiza.edu.rs

rckanjiza

Подаци о запосленима

Директор

  Мобилни:

  E-mail:

Сарадник за информатику и технику

  Мобилни:

  E-mail:

Татјана Варју Потребић

064/80-62-059

tatjana@kanjiza.rs

Чаба Сечеи

064/806-2176

rckanjiza@kanjiza.rs

Спољни сарадници

Кристина Телек

Игор Багањ

Марија Вуловић 

Весна Прибој Потребић 

Лена Поша Варју 

стручни сарадник, дипломирани психолог

стручни сарадник, мастер информатичар

стручни сарадник, дипломирани правник

преводилац, професор књижевности

стручни сарадник, мастер психолог

Мапа

Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU

Copyright© 2018 RCKanjiza.edu.rs | Redesigned by Igor
sr_RSСрпски језик