Подаци о установи

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању

Адреса:

Телефон/факс:

E-mail:

Веб адреса:

Skype:

24420  Кањижа, Главни трг бр. 9

024/874-733

rckanjiza@kanjiza.rs

www.rckanjiza.edu.rs

rckanjiza

Подаци о запосленима

Директор

  Мобилни:

  E-mail:

Сарадник за информатику и технику

  Мобилни:

  E-mail:

Анико Јерас

0638070943

jerasaniko@kanjiza.rs

Чаба Сечеи

0628263257

szecseicsaba@gmail.com

Спољни сарадници

Кристина Телек

Игор Багањ

Марија Вуловић 

Весна Прибој Потребић 

Лена Поша Варју 

стручни сарадник, дипломирани психолог

стручни сарадник, мастер информатичар

стручни сарадник, дипломирани правник

преводилац, професор књижевности

стручни сарадник, мастер психолог

Мапа

Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU

Copyright© 2023 RCKanjiza.edu.rs | Redesigned by Igor
sr_RSСрпски језик