Акредитовани семинар

(кат. број: 1135, К4, П: 2, 8 бодова, односно 1  дан)  

15. децембар (субота) 2018. г. 

Кањижа, Главни трг 9.

Почетак семинара: 9.00 часова

Цена семинара по учеснику: 2.000,00 динара  

A képzés nyelve: magyar / szerb

Реализатори семинара су: Олга Ракић – педагог, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа,  Слађана Ивковић Ивандекић – педагог, ОШ „Петефи Шандор“ Хајдуково

Поштовани директоре, колеге!

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, 15. 12. 2018. године организује акредитовани семинар који је намењен просветним радницима, са циљем овладавања конструктивним техникама комуникације као предусловом стварања пожељне васпитне климе.

Циљна група: 1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 6. Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 7. Наставник у школи за образовање одраслих 8. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 9. Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 10. Наставник изборних и факултативних предмета 11. Васпитач у предшколској установи 12. Медицинска сестра – васпитач 13. Васпитач у дому ученика 14. Стручни сарадник у предшколској установи 15. Стручни сарадник у школи 16. Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Циљеви: Овладавање конструктивним техникама комуникације као предусловом стварања пожељне васпитне климе. Упознавање просветних радника са основама конструктивне комуникације. Разумевање и примена пожељних комуникацијских техника у свакодневном раду са децом.Оспособљавање за препознавање узрока неприлагођеног –„проблематичног“ понашања детета, изазваног неадекватним начинима комуникације и нетолерантним понашањем.

Теме програма: Комуникација правилно схваћена и примењена у свакодневној пракси као предуслов стварања пожељне васпитне климе у васпитно-образовном процесу, Врсте комуникације и њихова примена у васпитно-образовном раду, Васпитни аспекти комуникације.

Уз приложени формулар пријаве можете слати на маил адресу: rckanjiza@kanjiza.rs и лично на телефон/фаx:  874 733, до 10. децембра 2018. године.

Categories: Képzések

hu_HUMagyar