Акредитовани семинар

 (кат. број: 1126, К3, П: 4, 8 бодова, односно 1  дан)  

13. октобар (субота) 2018. г. Кањижа, Главни трг 9.

Почетак семинара: 9.00 часова  

 

Реализатори семинара су: Анико Фехер, дефектолог – олигофренолог, Моника Мачаи, васпитач, извођач драмских игара, Моника Ческо, васпитач за децу са посебним потребама

Поштовани директоре, колеге!

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, 29. 09. 2018. године организује акредитовани семинар који је намењен просветним радницима, са циљем сензибилисања просветних радника за прихватање особа са посебним потребама и особа са инвалидитетом, упућивање истих у начине свеобухватне и неопходне бриге о њима у образовним установама и ван њих.

Циљна група: Наставник разредне наставе, Наставник предметне наставе – основна школа, Наставник предметне наставе – гимназија,Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа,Наставник стручних предмета – средња стручна школа, Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју,Наставник у школи за образовање одраслих, Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), Наставник изборних и факултативних предмета, Васпитач у предшколској установи, Медицинска сестра – васпитач, Васпитач у дому ученика, Стручни сарaдник у предшколској установи, Стручни сарaдник у школи, Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)

Циљеви: Упознавање учесника са типовима (квалитативне и квантитативне особине) деце са посебним потребама. Освежити и категорисати стручно знање просветних радника према инвалидитету.

Преко сопствених искустава, сензибилисати учеснике ради прихватања ове популације. Оспособити просветне раднике за организовање часова разредног старешинства, на којима се са одељењем активно ради на прихватању и начину комуникације са децом са посебним потребама и са ОСИ.

Теме програма: Топи пингвин (кад је дете другачије од осталих). Поремећаји у учењу и типови хендикепа (телесна инвалидна лица, лица са визуелним оштећењима, лица са оштећењем  слуха, говорно-језички поремећаји, аутизам, ментално заостала особа). Kомуникација са лицем са посебним потребама. Инклузија у пракси.

Уз приложени формулар пријаве можете слати на маил адресу: rckanjiza@kanjiza.rs и лично на телефон/фаx:  874 733, до 8. октобра 2018. године.

Цена семинара/по учеснику: 2.000,00 динара                                       

Језик семинара: мађарски

sr_RSСрпски језик