Jednodnevna obuka

30. oktobar 2018. godine

od 10 do 15,30h

Polaznicima će biti prikazan konkretan način rada u IS Dositej, uz korišćenje realnih primera i izvoda iz samog informacionog sistema.

Program radionice:

  1. ZAKONSKI OKVIRI NA KOJIMA SE ZASNIVA UNOS PODATAKA U IS DOSITEJ

Pravilnici o obračunu broja i vrsti radnih mesta

Veza sa pravilnicima o nastavnim planovima

Integracija sa finansijskim izveštajima o mesečnim primanjima

Veza sa internim aktima ustanove

  1. OSOBINE I ORGANIZACIJA IS DOSITEJ

Struktura sistema i njegovi delovi

Ovlašćeno lice i administratorski pristup

Moduli obaveštenja i tehničke podrške

  1. UNOS PODATAKA U IS DOSITEJ

Unos i dopuna unosa osnovnih podataka o ustanovi

Izmene u proračunu i unosu broja radnih mesta vannastavnog i osoblja administracije

Sistematizacija ustanove – proračun i unos podataka o nastavnom osoblju

Obračun i unos pozicije direktora, sekretara i pomoćnika direktora

  1. PRAVILNO IZVEŠTAVANJE U IS DOSITEJ

Tipovi izveštaja koji se kreiraju u samom IS Dositej

Veza sa finansijskim izveštajima vezanim za isplatu mesečnih primanja zaposlenih

  1. NAJČEŠĆA PITANJA I PROBLEMI POLAZNIKA

Praktičan prikaz rešavanja najčešćih problema u proračunu i unosu podataka u IS Dositej

Pitanja polaznika i direktni odgovora

Predavač:Vojkan Stanković, IT konsultant i instruktor za elektronsko poslovanje

 

Kotizacija iznosi 7.000,00 dinara (Permanent nije u sistemu PDV-a)

 

Kontakt telefoni: 011/2147721;   011/3077612;   063/506097

Prijava na seminar: prijava@economicdiplomacy.co.rs

prijava@permanent.co.rs

ied.bg@mts.rs

sr_RSСрпски језик