Akreditovani seminar

(kat. broj: 1129, K2, P: 1, 8 bodova, odnosno 1  dan)  

08.decembar (subota) 2018. g.

Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara: 9.00 časova  

 

Realizatori seminara su: Čonti Melina i Čonti Erne

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 08. 12. 2018. godine organizuje akreditovani seminar koji je namenjen prosvetnim radnicima, sa ciljem sticanja novih saznanja putem primene korelacije u nastavi.

Ciljna grupa: vaspitač u predškolskoj ustanovi; nastavnik razredne nastave, predmetne nastave, izbornih i fakultativnih predmeta osnovne i srednja škola; nastavnik u školi za obrazovanje odraslih; nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju; nastavnik opšteobrazovnih predmeta i stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne); stručni saradnik i saradnik u predškolskoj ustanovi i u školi.

Ciljevi: Upoznavanje sa različitim nivoima drveta života. Otkrivanje puteva među svetovima u našim životima. Upoznavanje sa stanovnicima određenih nivoa i shvatanje njihovih osobina. Upoznavanje prisutnih sa simbolikom drveta života. Stvaranje našeg sopstvenog drveta života u pripoveci, u crtežima, u igrama i u pesmama. Upoznavanje naše dece i nas samih preko pripovetke.

Teme programa: „Drvo  izraslo do neba“ varijacije ove pripovetke; Prikaz nivoa drveta; Drvo u narodnim pripovetkama; Drvo u našem svakodnevnom životu: u narodnoj tradiciji, u predmetima, u ishrani, u prirodi, na crtežima, u pesmama…; Grupni rad: kreiranje zajedničke pripovetke, i crtanje drveta života; Kviz; Ukrašavanje majice sa simbolima drveta života; Domađi zadatak: obrađivanje pripovetke „Drvo  izraslo do neba “ u nastavi i slanje autoru priprema, crteža, slika kao dokaz usvojenih metoda rada.

Učesnici seminara treba da ponesu jednu majicu za ukrašavanje.

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 03. decembra 2018. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara                                       

Jezik seminara: mađarski

Kategorije: Seminari

Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU Mreza RC i CSU

Copyright© 2018 RCKanjiza.edu.rs | Redesigned by Igor
sr_RSSrpski jezik