SEMINAR SE OTKAZUJE!

Акредитовани семинар

кат. број: 440, К2, П: 3, 8 бодова, односно 1  дан  

23. фебруар ( субота) 2019. г.

Почетак семинара: 9.00 часова

Кањижа, Главни трг 9.

Цена семинара/по учеснику: 2.000,00 динара 

Језик семинара: српски

Пријаве можете слати на маил адресу: rckanjiza@kanjiza.rs и лично на телефон/фаx:  874 733, до 18. фебруара 2019. године.

Поштовани директоре, колеге!

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, 23. 02. 2019. године организује акредитовани семинар са циљем обучавања предметних наставника и учитеља за побољшање и ефикаснију наставу и учење кроз вишеслојно разумевање писаног текста.

Циљна група: Семинар је намењен: учитељима,  наставницима општеобразовних и стручних предмета у основним и средњим школама, као и школским библиотекарима.

Циљеви:
– нуди методичка решења  за отклањање слабости  уочених  на ПИСА тестирањима,
– оспособљава наставнике и учитеље за планирање, одабир и примену различитих техника читања и тумачења књижевних и некњижевних текстова,
– развија наставничке компетенције за примену различитих метода које поспешују ученичку самосталност у анализи прочитаног и уочавању узрочно-последичних веза у тексту које доводе до вишеслојног разумевања и развоја читалачке мотивације и писмености ученика,
-пружа подршку наставницима у припреми ученика за успешно полагање Завршног и Матурског испита.

Теме програма: Актуелна питања у настави у вези са разумевањем прочитаног и резултати ПИСА тестова. Могућности отклањања слабости у раду на различитим врстама књижевних текстова. Могућности отклањања слабости у раду на различитим врстама некњижевних текстова. Могућности отклањања слабости у раду на различитим врстама текстуалних задатака. Разумевање прочитаног на сваком часу. Евалуација програма.

sr_RSСрпски језик