Akreditovani seminar

kat. broj: 1124, K4, P:1, 8 bodova, odnosno 1  dan

23. mart ( subota) 2019. g.

Početak seminara: 9.00 časova

Kanjiža, Glavni trg 9.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara

Jezik seminara: mađarski

Prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 18. marta 2019. godine.

Realizatori seminara su: Aniko Feher, diplomirani defektolog – oligofrenolog, Zita Dudaš,  diplomirani defektolog – oligofrenolog- logoped

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 23. 03. 2019. godine organizuje akreditovani seminar sa cilјem edukacija učesnika u prepoznavanju govorno-jezičkih smetnji i pomoć u vaspitno-obrazovnom radu sa decom koja ispolјavaju različite oblike govorno-jezičkih poremećaja.

Cilјna grupa: nastavnik razredne nastave; nastavnik predmetne nastave – osnovna škola; vaspitač u predškolskoj ustanovi; medicinska sestra – vaspitač; stručni saradnik u predškolskoj ustanovi; stručni saradnik u školi; saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik).

Cilјevi: Upoznavanje učesnika sa tokom usvajanja govora i jezika, kao i sa govorno-jezičkim poremećajima na predškolskom i na školskom uzrastu.  Osposoblјavanje i senzibilizacija učesnika za prepoznavanje dece koja imaju teškoće u domenu razvoja jezika i govora. Davanje konkretnih primera i smernica, ideja i  pomoćna sredstva za razvijanje jezičkih sposobnosti dece u grupi i u razredu.

 Teme programa: Faze usvajanja govora i jezika, Govorno jezički poremećaji: Razvojna disfazija, Poremećaj artikulacije – dislalije i rinolalije, Mucanje, brzoplet govor i selektivni mutizam, Uticaj govorno – jezičkih poremećaja na školski uspeh, Mogućnosti razvijanja govorno – jezičkih sposobnosti.

sr_RSСрпски језик