Akreditovani seminar

(kat. broj: 1134, K4, P: 4, 8 bodova, odnosno 1  dan)  

28. septembar ( subota) 2019. g. 

Početak seminara: 9.00 časova

Kanjiža, Glavni trg 9.

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 23. septembra 2019. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara

Jezik seminara: srpski / mađarski

Realizatori seminara su: Olga Rakić i Slađana Ivković Ivandekić, profesori pedagogije

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Kanjiži organizuje akreditovani seminar sa cilјem senzibilisanja prosvetnih radnika za značaj komplementarnosti vaspitnih uticaja porodice i škole u razvoju dečje ličnosti.

Cilјna grupa: Vaspitač u predškolskoj ustanovi, Nastavnik razredne i predmetne nastave – osnovna škola, Nastavnik predmetne nastave – gimnazija, Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, Nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, Nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, Stručni saradnik u školi i u predškolskoj ustanovi.

Cilјevi:Upoznavanje prosvetnih radnika sa značajem porodičnog vaspitanja i njegovoj refleksiji na vaspitni rad i razvoj dece. Razumevanje uzročno-posledične povezanosti između određenih oblika ponašanja deteta i vaspitne klime u porodici i u odelјenju/grupi. Osposoblјavanje za prepoznavanje uzroka neprilagođenog – „problematičnog“ ponašanja deteta i primenu odgovarajućih vaspitnih metoda  i postupaka u njihovom prevazilaženju.

Teme programa:
1. Metode i sredstva porodičnog vaspitanja
2. Vaspitni stilovi porodice i prosvetnih radnika
3. Povezanost-uslovlјenost vaspitne klime porodice i vaspitne klime u odelјenju/grupi
4. Načini usaglašavanja, porodičnog i vaspitnog stila škole/vrtića

sr_RSСрпски језик