Poštovani,

1. jula 2020. počinje primena novog Zakona o javnim nabavkama

Pozivamo Vas na radionicu:

„Realizacija nabavki izuzete od primene zakona po NOVOM Zakonu o javnim nabavkama“

Vreme i mesto održavanja obuke:

23. jun 2020. godine, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Glavni trg br. 9, Kanjiža

Novi zakon o javnim nabavkama je donet i objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 91, od 24.12.2019. godine. Njegova primena počinje 1. jula ove godine.

Veoma važna izmena u odnosu na važeći zakon jeste značajno povećanje limita za javne nabavke, sa 500.000 dinara na 1.000.000 dinara za dobra i usluge i čak 3.000.000 dinara za radove. Ovo će dovesti do toga da će veliki broj sada javnih nabavki, od 1. jula 2020. godine naručioci realizovati kao nabavke izuzete od primene zakona o javnim nabavkama.

U ovim nabavkama, zakonodavac je predvideo mogućnost oglašavanja, ali i pravo zainteresovanim licima da osporavaju zaključene ugovore. Naša praktična radionica Vam omogućava da se na vreme se upoznajte sa novinama u vezi ovih nabavki, uredite ih i ispravno sprovodite u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama.

Materijal u elektornskom obliku sadrži:

Deo inetrnog akta kojim se uređuju izuzete nabavke po važećem i po novom zakonu, Modele akata za sprovođenje izuzetih nabavki po važećem i po novom zakonu.

Specijalna ponuda 

Nabavite u pretprodaji Priručnik:

„Vodič kroz novi Zakon o javnim nabavkama“

Upoznajte se sa novim obavezama na vreme i pripremite se za primenu Zakona. Naš Vodič će vam pomoći u tome.

Vodič je osmišljen tako da, pored tumačenja odredaba novog Zakona, daje pregled obaveza naručilaca od planiranja javnih nabavki, preko sprovođenja postupaka i izvršenja ugovora o javnim nabavkama.

U Vodiču se ukazuje na razlike do kojih će doći u postupanju naručilaca u svim fazama postupka, kao i na nove obaveze naručioca sa konkretnim rešenjima u skladu sa novim Zakonom.

Autori priručnika:

♦ Hajrija Kuburović, Stručni konsultant – Seminari Srbije
♦ Miloš Jović, Stručni konsultant – Seminari Srbije

Uz kupljeni priručnik dobijate besplatan primerak novog Zakona o javnim nabavkama.

Narudžbenicu preuzmite OVDE.

Predavači:

♦ Hajrija Kuburović, Stručni konsultant Seminari Srbije

Uslovi učešća:

Pretplatnici:

♦ 3.600,00 RSD po ustanovi

Ostali učesnici:

♦ 6.000,00 RSD po učesniku

Cene su izražene sa uračunatim PDV-om

Popusti:
Drugi učesnik iz iste ustanove ostvaruje popust od 10%

Jedna BESPLATNA KOTIZACIJA za sve ustanove koje se uključe u sistem pretplate na:

– eBudžet za II polugodište 2020. godine ili
– Stručne konsultacije konsutacije u oblasti javnih nabavki 

Narudžbenicu za eBudžet preuzmite OVDE.
Narudžbenicu za Stručne kosulzacije za JN preuzmite OVDE.

U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzama.

Maksimalan broj učesnika na radionici je 30.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite.  

Program  
Prijava – Kanjiža  

Najava seminara za jun 2020. godine

►Radionica:
Primena podzakonskih akata Zakona o IKT bezbednosti
Beograd, 10. jun 2020. godine

PROGRAM                  PRIJAVA

 ►Tara – Višednevno savetovanje:

Novine u pravno ekonomskom poslovanju ustanova javnog sektora
Tara, 24 – 27. jun 2020. godine

PROGRAM – Javni sektor

PROGRAM – Prosveta

PROGRAM – JLS i JP

   PRIJAVA  

sr_RSСрпски језик