Poštovani, pozivamo Vas na radionicu:

„Izrada obračuna škola za novu školsku godinu“

– Pravilno, zakonski ispravno i najbolje za kolektiv –

02. jul 2020. godine, od 10h do 15h

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju,

Glavni trg br. 9, Kanjiža

Obračun škola je potrebno dostaviti Ministarstvu prosvete!

Proračunati broj izvršilaca u skladu sa aktuelnim pravilnicima ali i na najodgovarajući način za svoju školu!

Pravilno popuniti informacioni sistem Dositej, objaviti tehnološke viškove, dostaviti Zahteve ministarstvu za posebna radna mesta, predati dopise Školskim upravama…

Sve ovo predstavlja niz aktivnosti koje su direktori škola sa svojim saradnicima dužni da urade pre početka Školske 2020/2021. godine a ne kasnije od 15. avgusta 2019.

Naš seminar se upravo bavi ovim temama! 

Dajemo uputstva, odgovaramo na pitanja i savetujemo svakog od naših polaznika koje bi postupanje bilo najadekvatnije za njihov slučaj!

Određivanje broja izvršilaca u školama (tzv. „Obračun škola“) predstavlja jednu od osnovnih administrativnih obaveza koju je svaka osnovna, srednja, muzička, specijalna ili ŠOOO dužna da uradi pre početka školske godine.

Osnova ove procedure je direktna primena niza zakonskih normi i regulativa koji se tiču ispunjenja adekvatnog nastavnog plana date obrazovne ustanove za sledeću školsku godinu i obračun broja nastavnog i van-nastavnog kadra koje aktuelni pravilnici nalažu i uslovljavaju. Naispravan, zakonski neusklađen obračun broja izvršilaca, podleže reviziji i može da izazove brojne pravno-organizacione probleme u radu ustanove.

   – Koje promene donose novi pravilnici iz juna ove godine i kako oni utiču na obračun nastavnog i van-nastavnog osoblja?

   – Koje si specifičnosti obračuna osnovnih, srednjih, muzičkih, specijalnih i ŠOOO?

   – Od čega sve zavisi obračun broja izvršilaca?

   – Koji je najefikasniji način formiranja broja i struktura školskih odeljenja?

   – Koje su specifičnosti obračuna Izbornih predmeta i pravilnih podela po grupama?

   – Koji je najbolji zakonski usklađen način obračuna Slobodnih aktivnosti, Produženog boravka i celodnevne nastave, odeljenja nacionalnih manjina i drugih specifičnih odeljenskih struktura?

   – Na koji način, najefikasnije obračunati broj i strukturu van-nastavnog osoblja u skladu sa inoviranim Pravilnicima o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanova?

   – Kako na pravilan način uneti podatke o obračunu broja izvršilaca u Informacioni sistem DOSITEJ i time uskladiti realno i zvanično prijavljenu strukturu radnog kolektiva ustanove?

   – Kako proveriti da su unešeni podaci u IS Dositej usklađeni sa proračunatim brojem izvršilaca?

   – Koji su zakonski definisani rokovi i kako ih efikasno dostići?

   – Koje su to najčešće greške koje se pravi i kako ih izbeći?

Teorijska osnova našeg seminara je niz Zakona i Pravilnika Ministarstva prosvete kao i najnovijih iz juna ove godine. 

Praktičan deo prezentacije sa primerima pravilno izrađenih obračuna i unosa u IS Dositej i direktnim savetima i objašnjenjima, vodi savetnik u ministarstvu prosvete koji overava i odobrava ove obračune.

Nakon obuke polaznici će biti osposobljeni da:

  • Samostalno, pravilno i u roku izvrše planiranje i određivanje broja izvršilaca u školama;
  • Rešavaju posebne slučajeve obračuna na pravilan i zakonski validan način, najpovoljnije za njihove škole;
  • Upoznaju se sa načinima zvanične komunikacije sa Ministarstvom i ŠU za ispunjenje procedure Obračuna škole;
  • Kroz direktna pitanja, dobiju stručne i primenljive odgovore;

Obuka je namenjena:

  • Direktorima i pomoćnicima direktora škola
  • Sekretarima i pravnicima u školama
  • Administrativnim radnicima u školama

 Predavači:

♦ Dragan Tošić, Ministarstvo prosvete

♦ Vojkan Stanković, Stručni konsutant Seminari Srbije

 Uslovi učešća:

Pretplatnici: 

♦ 3.600,00 RSD po ustanovi

Ostali učesnici:

♦ 4.800,00 RSD po učesniku

Cene su izražene sa uračunatim PDV-om

Popusti:

Drugi učesnik iz iste ustanove ostvaruje popust od 10%

Sve ustanove koje se uključe u sistem pretplate na:

– eBudžet za II polugodište 2020. godine

Narudžbenicu za eBudžet preuzmite OVDE.

U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzama.

Maksimalan broj učesnika na radionici je 30.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite. 

Program

 Prijava

             S poštovanjem,

 Seminari Srbije – Vaš edukativni partner

prijava@seminarisrbije.rs

 011/ 409 4881

sr_RSСрпски језик