25. август 2023.(петак), у 10.00 часова

Број решења: 397/1  ПЗВ, K3, P:3, 1 бод/1 дан

Реализатори: Александар Славов, Дамир Ишпановић, Весна Вајс, Александар Догнар, Соња Звекић- наставници/проефсори српског језика и књижевности

Теме програма: Између теорије, праксе и стварног стања у настави српског као нематерњег језика; Образовни дигитални алати у настави српског као нематерњег језика; Комуникација и интеракција у контексту игровних и музичких активности на часовима српског као нематерњег језика у основној школи; Адаптација и прилагођавање књижевних и некњижевних текстова за ученике А програма у првом и другом циклусу обавезног образовања; Процес семантизације речи; Израда задатака у функцији мотивације ученика за усвајање садржаја и ефикаснијег учења српског као нематерњег језика.

Језик семинара: српски језик

sr_RSСрпски језик