Akreditovani seminar

(kat. broj: 1119, K1, P: 1, 8 bodova, odnosno 1  dan)  

13. april 2019. godine

Početak seminara: 9.00 časova

Kanjiža, Glavni trg 9.   

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 8. aprila 2019. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.000,00 dinara 

Jezik seminara: mađarski

Realizatori seminara su: dr Arpad Bordaš – profesor fizike – Gimnazija za talentovane učenike sa domom učenika „Bolјai“, Senta i Zoltan Sepeši – školski psiholog – PTSC „Besedeš Jožef“, Kanjiža – profesor psihologije – Gimnazija za talentovane učenike sa domom učenika „Bolјai“, Senta

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 13. 04. 2019. godine organizuje akreditovani seminar sa cilјem da upozna učesnike sa uzrocima klimatskih promena koje su se dešavale u toku Zemlјine istorije, kao i mogućim promenama koje se očekuju do kraja 21. veka. Program takođe želi da ukaže na važnost klimatski svesnog osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.

Cilјna grupa: Nastavnik razredne i predmetne nastave – osnovna škola, Nastavnik predmetne nastave – gimnazija, Nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, Nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, Nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta.

Cilјevi: Pored upoznavanja učesnika sa uzrocima globalnih promenama u toku istorije i objašnjenja procesa u sistemu atmosfera-okean-litosfera cilј programa je da upozna učesnike sa očekivanim lokalnim klimatskim promenama i njihovim uticajem na prirodnu sredinu i društvene tokove. Takođe nam je cilј da ukažemo na važnost nauke i naučnih dostignuća u planiranju održivog ekonomskog razvoja u budućnosti.

Teme programa: Sitem atmosfera-okean-litosfera; Uticaj gasova staklene bašte na klimatske promene; Paleoklimatske promene; Urbana klima; Analiza klimatskih scenarija za 21. vek;  Obnovlјivi izvori energije i njihova primena; Društveno-ekonomski aspekti klimatskih promena.

sr_RSСрпски језик