Akreditovani seminar

kat. broj: 150, K4, P: 4, 8 bodova, odnosno 1  dan

Kanjiža, Glavni trg 9.

26. oktobar ( subota) 2019. g.
Početak seminara: 9.00 časova

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 21. oktobra 2019. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.500,00 dinara                                

Jezik seminara: srpski

Realizatori seminara su: Vesna Mađarov, pedagog i direktor, trener asertivne komunikacije; Jovana Milićev Radišić psiholog, stručnjak za bihevijoralnu analizu, Milan Bojanić,  eksterni evaluator sa međunarodnom licencom, prosvetni savetnik u penziji.

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Kanjiži organizuje akreditovani seminar sa cilјem stvaranja uslova za timski rad nastavnika kroz pobolјšanje komunikacije i prihvatanje saradnje kao klјučnog faktora osiguranja kvaliteta rada u ustanovi.

Cilјna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne),nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta,vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški andragoški asistent i  pomoćni nastavnik).

Cilјevi: Pokretanje novih oblika saradnje u ustanovi. Osposoblјavanje polaznika za timski rad. Identifikovanje individualnih mogućnosti za doprinos timskom radu. Trening malih timova. Upoznavanje novih mogućnosti zajedničkog rada i korelacije nastavnih sadržaja. Obuka za primenu komunikacijskih veština u svakodnevnom radu.

Teme programa: Značaj saradnje, korelacije nastave i timskog rada u ustanovi; Saradnja u okviru grupe i rešavanje zadatka (radionica) Timski rad u ustanovi; Asertivna komunikacija značaj, mogućnosti za rešavanje konflikata; Asertivna komunikacija – rešavanje problemskih situacija

sr_RSСрпски језик