Akreditovani seminar

kat. broj: 124, K4, P: 4, 8 bodova, odnosno 1  dan

14.decembar (subota) 2019. g. 

Početak seminara: 9.00 časova 

Kanjiža, Glavni trg 9.

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax:  874 733, do 11. decembra 2019. godine.

Cena seminara/po učesniku: 2.500,00 dinara                                

Jezik seminara: srpski  

Realizatori seminara su: Vesna Mađarov, pedagog i direktor, trener asertivne komunikacije; Jovana Milićev Radišić psiholog, stručnjak za bihevijoralnu analizu, Milan Bojanić,  eksterni evaluator sa međunarodnom licencom, prosvetni savetnik u penziji.

Poštovani direktore, kolege!

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Kanjiži organizuje akreditovani seminar sa cilјem jačanja kapaciteta zaposlenih za timski rad, realizaciju projekata, ostvarivanje standarda i obrazovno-vaspitnih cilјeva.

Cilјevi: Razvoj komunikacijskih veština; Uvežbavanje asertivne tehnike i razumevanje emocionalne pismenosti; Osposoblјavanje polaznika za prevazilaženje kriza u timskom radu; Obuka za rešavanje problema u međulјudskim odnosima (trening).

Teme programa: Mogućnosti za pobolјšanje saradnje zaposlenih u ustanovi. Stilovi komunikacije (radionica). Asertivna prava – razumevanje i prihvatanje. Manipulacija. Uslovi za uspešan rad tima. Sukobi i krize u timu. Ometajući faktori za asertivno ponašanje.

Cilјna grupa: nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne),nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta,vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški andragoški asistent i  pomoćni nastavnik).

sr_RSСрпски језик