Akreditovani seminar
(kat. broj: 1130, K1, P: 1, 16 bodova, odnosno 2 dana)

27-28. mart (petak – subota) 2020. g.
Kanjiža, Glavni trg 9.

Početak seminara u petak: 15.00 časova; subota 8.00

Uz priloženi formular prijave možete slati na mail adresu: rckanjiza@kanjiza.rs i lično na telefon/fax: 874 733, do 23. marta 2020. godine.

Cena seminara/po učesniku: 4.000,00 dinara

Jezik seminara: mađarski

Realizatori seminara su: Čonti Melina i Čonti Erne.

Poštovani direktore, kolege!


Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Kanjiža, 27-28. 03. 2020. godine organizuje akreditovani seminar koji je namenjen prosvetnim radnicima, sa cilјem primene inovativnih metoda obrade i analize pripovedaka u cilјu unapređenja nastave mađarskog jezika.

Cilјna grupa:

vaspitač u predškolskoj ustanovi; nastavnik razredne nastave, predmetne nastave, izbornih i fakultativnih predmeta osnovne i srednja škola; nastavnik u školi za obrazovanje odraslih; nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju; nastavnik opšteobrazovnih predmeta i stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne); stručni saradnik i saradnik u predškolskoj ustanovi i u školi.

Cilјevi:

Upoznavanje prosvetnih radnika sa načinima primene inovativnih metoda u analizi i obradi pripovetki. Osposobiti prosvetne radnike za praktičnu primenu inovativnih metoda nastave kao što su: individualni i grupni rad, igre i praktični rad u nastavi, aktivno učenje i nastava u nižim razredima osnovne škole. Razumevanje i usvajanje inovativnih metoda u cilјu što efikasnijeg razumevanja učenika kao i postizanja efekta zanimlјivosti na nastavnim časovima.

Teme programa:

Vrste narodnih pripovetki; Izrazi, koji se često pojavlјuju u pripovetkama; Ponašanje glavnih junaka u pripovetkama; Prikaz mesta dešavanja u pripovetkama; Analiza pripovetke u 1. 2. 3. 4. razredu; Grupni rad: analiza pripovetke i ideje obrade za 1. 2. 3. i 4. razred (igre dramatizacije, lutkarstvo, crtanje, prepričavanje pripovetke iz ugla junaka); Domaći zadatak 4 sati: analiza pripovetke u svom pedagoškom radu.

Učesnici seminara treba da ponesu svoju čitanku.

sr_RSСрпски језик